• ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД
  • Є питання?: +38 (099)-018-69-75

ПРОПОНУЄМО СТАТТЮ РЕДЬКА О.Ю. ЩОДО АУДИТУ ПІСЛЯ ВІЙНИ

О.Ю.Редько, д.е.н, професор

Національний Центр Обліку та Аудиту НАСОА,

Голова спостережної ради ПО АБВ

 

Повоєнний аудит: перспективи та виклики.

 

Після перемоги у війні з РФ (в чому я ніскільки не сумніваюсь) настануть часи повоєнної відбудови країни та її економіки. Цей період буде характеризуватися величезними витратами коштів, цільовим фінансуванням, певним перерозподілом корпоративних прав, компенсаціями для бізнесу  та громадянам.

В цих умовах, на нашу думку, слід переосмислити місце та роль професійного аудиту. Його «надання впевненості» або підтвердження даних «в усіх суттєвих аспектах», навряд чи буде цікавити як суспільство так і окремих громадян. Зазвичай, після війни суспільство бажає конкретики та чіткої правди. Тому професійним аудиторам тимчасово прийдеться грати роль державної аудиторської служби. Тому що іноземні кошти на відбудову країни будуть йти або прямо до бюджету (з подальшим розподілом) або напряму іноземним підрядникам. З огляду на ситуацію в суспільстві, на перший план, мабуть, вийде трохи модифікований комплаєнс-аудит.

Навряд чи буде запроваджена спеціальна фінансова звітність «відбудовного характеру», хоча і таке можливо. Але існує вірогідність того, що залишиться і існуючий формат фінансової звітності, яка вимагає незалежної професійної думки щодо її достовірності. Проте аудит такої звітності буде стикатися з ризиками відсутності інформації або відсутності підтверджень реальності інформації з огляду на втрати активів суб’єктом господарювання. На нашу думку, скоріше за все, набудуть актуальності конкретні завдання на незалежне від фізичних чи юридичних осіб, підтвердження конкретної інформації з того чи іншого предмету зацікавленості як Держави, так і суспільства.

Спробуємо стисло окреслити ці актуальні предметні новели аудиторської уваги у післявоєнний час, ні в якому разі не ранжуючи їх за значущістю.

Іноземна матеріальна допомога Україні. Якщо вірити повідомленням у соціальних мережах, нас може очікувати другий «План Маршала». Тому буде актуальним підтвердження інформації про реальні розміри допомоги (як фінансової так і матеріальної), її цільовий характер та підтвердження саме цільового характеру використання, повнота освоєння коштів та оприбуткування активів. Можуть виникати складнощі з курсами конвертації валют.

Втрати власності (майно, корпоративні права, нематеріальні активи тощо). З огляду на суттєві руйнування будівель, споруд як фізичних, так і юридичних осіб всіх форм власності, виникне попит на підтвердження як реальності таких втрат, так і їх грошову оцінку, належне право власності (кінцеві бенефіціари). З виходом одних власників та перерозподілом частки активів в корпоративних системах, актуалізується підтвердження законності та розміру часток персоніфікованого капіталу.

Витрати на відновлення. Зруйновані військами РФ майно та об’єкти інфраструктури будуть вимагати величезних коштів в десятки або сотні мільярдів гривень. Для запобіганню зловживань буде необхідно провести величезну обліково-аналітичну роботу. Реальність існування майна, ідентифікація його власника, справедлива оцінка (в т.ч. реальність та ступінь руйнування), достовірність кошторису на відбудову або реальність та адресність розміру державних компенсацій (або страхових виплат), – ці питання будуть вимагати незалежного підтвердження з боку професійного аудиту.

 Соціальні виплати та компенсації населенню та учасникам бойових дій. Учасників тероборони прирівнено до військовослужбовців. Тому цілком можлива актуалізація питань повноти та законності (адресності) виплат зарплат, пенсій, компенсацій загиблим, матеріальної допомоги багатодітним сім’ям або сім’ям, які втратили годувальника, тощо.

Звісно наведений перелік об’єктів уваги аудиторів не є вичерпним. Можливо ситуація з контролем буде зовсім інша або модифікована. Безумовно, що кількості внутрішніх аудиторів та державних аудиторів буде замало. Тому виникне потреба у послугах професійних незалежних аудиторів. Але це виключно думка автора.

Ситуація зможе спровокувати і певні виклики для аудиторів.

По-перше, виникне необхідність синхронізувати нормативно-правову базу, бо вже існує багато законодавчих рішень, які мають обмежену дію у часі (на період військового стану, наприклад), є рішення щодо змін в системі оподаткування та визначення окремих видів платників податку, переміщенням юридичних осіб з одного регіону до іншого та їх повернення в регіон базової реєстрації. Цілком можливі внесення тимчасових змін у  окремі статі Закону про аудит.

По-друге, слід визначитися із замовником аудиту та вартістю надання професійних послуг, бо незалежний аудит є професійним бізнесом. Чи це буде пряме замовлення Держави за фіксованою вартістю, чи це будуть відкриті тендери – важко спрогнозувати. Або знову покличуть іноземні аудиторські кампанії. Вважаю, що навряд чи залишаться осторонь і великі бізнес-групи або суб’єкти господарювання. Вони, з метою отримання державної допомоги на відновлення бізнесу та втраченого майна, можуть замовляти аудит підтвердження втрат власності та бізнесу. Але і у таких замовників буде існувати спокуса зменшити витрати на аудиторські перевірку.

По-третє, скоріш за все прийдеться або частково використовувати МСА або якимось чином їх модифікувати або інтерпретувати у відповідності до викликів часу та місця. У свою чергу це вимагає розробки відповідної методології перевірки. При цьому не можна ігнорувати і можливу проблему наявності відповідних даних та легітимності (достовірності) новостворених баз даних, необхідних для проведення аудиту.

По-четверте, у мирні часи буде існувати запит на жорстку та чітку правду, яка вимагає не конфіденційності, а значної відкритості та публічності результатів аудиту. Це може вимагати специфічного формату аудиторського висновку. Окрім цього практична аудиторська діяльність буде містити велику частку інвентаризаційної роботи та класичної ревізії, що вимагатиме залучення значних людських ресурсів. Тому цілком можливе об’єднання малих та середніх суб’єктів аудиторської діяльності у тимчасові аудиторські групи (об’єднання).

На нашу думку, в очікування мирного періоду відбудови країни після агресії РФ, велику роль для аудиту можуть зіграти його професійні організації. Вони повинні виступити з пропозицією до вищих органів державної влади щодо участі професійних аудиторів у підсилення  вітчизняної системи повоєнного  контролю.

 Але перш за все , це Перемога над ворогом, в яку ми віримо та яку в міру сил та можливостей кожного наближаємо.

Слава Україні! Героям Слава!

 

30.03.2022 р.

м. Київ.