• ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД
  • Є питання?: +38 (099)-018-69-75

ПЕРША ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Розкриваються основні характеристики експерта як людини, що володіє знаннями та практичними навичками у певній сфері діяльності та прагне передати їх зацікавленим особам. В контексті підготовки фахівців визначаються реальні експерти (викладачі) та потенційні (викладачі, студенти). При цьому, підготовка фахівців не обмежується реалізацією освітніх заходів у межах навчальних закладів, але й передбачає сприяння подальшому професійному зростанню у відповідному середовищі. Визначаються змістовні характеристики процесу вибору експертної теми на основі очікувань зацікавлених осіб. Запропоновано перелік тем, які можуть стати предметом
експертності викладачів, аудиторів, бухгалтерів, суб’єктів наукової діяльності. Охарактеризовані навички, які варто розвивати реальним та потенційним експертам для підтвердження відповідного статусу.